Atbalsta pasākumi latviešu valodas nepratējiem ar tehnoloģiju palīdzību, lai efektīvāk iemācītos mūsu valsts valodu un spētu lietot ikdienā.
7BALSIS

Krišjānis Urniks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Idejas saturs

Latvijā ir gan iedzīvotāji, gan iebraucēji, kuri nezina latviešu valodu. Arī latviski runājošo skolēnu vidū angļu valoda ir populārāka nekā latviešu valoda, kas traucē latviski pareizi uzturēt sarunu, izteikties un rakstīt, kas var apgrūtināt nākotnē strādāt darbavietās, kur nepieciešama laba runas un rakstu valoda.Ir jāatrod veids, kā iesaistīt cilvēkus latviešu valodas apguvē vai tās uzlabošanā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1)Jāveicina atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei ar tehnoloģiju palīdzību:
Jāizveido valsts atbalstīta, interaktīva un visām vecuma grupām saistoša bezmaksas aplikācija latviešu valodas apguvei, kurā būtu ne tikai restorānu, tūrisma un brīvā laika tēmas, bet plašāks vārdu krājums, kultūras un vēstures tēmas, izruna, gramatika un uzdevumi, kuri liek lasīt un domāt latviski. Aplikācijas satura izstrādē un testēšanā jāiesaista valodas speciālisti, pedagogi, skolēni un uzņēmēji.