mācīšanās sagādā prieku
20BALSIS

Mark Vecels

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Purvciema vidusskola

Idejas saturs

No 2019. gada centralizētajos eksāmenos skolēni gūst sliktus rezultātus vairāku iemeslu dēļ. Šā iemesla dēļ Izglītības ministrija ir nolēmusi tikai paaugstināt minimālo % sertifikāta iegūšanai. Es tam kategoriski nepiekrītu un uzskatu, ka nepietiek tikai ar to, ka atgriežam 5 %, mums ir jāiet tālāk un jāpanāk progress, un tāpēc pilnībā jāatsakās no padomju principa mācīšanas skolās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1)Vienā klasē nedrīkst būt vairāk par 15 skolēniem. tomēr šo noteikumu nedrīkst attiecināt līdz 7. klasi.
2) Nodarbību sākums visur Latvijā ir plkst. 8:00.
3) Skolai jābūt nokrāsotai spilgtās, uzmanību piesaistošās krāsās gan iekšpusē, gan ārpusē.
4) Jābūt anonīmai tiešsaistes sistēmai, kurā skolēni var anonīmi sūdzēties par skolotājiem.
5) Vienā un tajā pašā dienā nedrīkst būt vairāk par diviem pārbaudes darbiem, testiem vai citiem darbiem uz atzīmēm.
6) Ir obligāti jāattīsta skolu čempionāti. Piemēram, vasarā Rīgā būtu jāorganizē futbola turnīri starp skolām. Kopumā, kā tas notiek ASV.
7) Kaut kas ir jādara lai musi skolēni labi macas? Piemēram Nīderlande maksā ikmēneša stipendijas/apbalvojumus nesmēķētājiem no 40 līdz 200 eiro, galvenokārt skolēniem.
8) Un, protams, attieksme pret skolēnu. Nevienam nav tiesību izdarīt spiedienu uz skolēnu, nevienam nav tiesību uz viņu kliegt klasē, un par šādiem pārkāpumiem skolotājam ir noteikta sodu sistēma.