MŪSDIENAS VISPĀRIZGLĪTĪBAS SKOLAS GALVENIE TRŪKUMI
45BALSIS

Radmirs Leiskins

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jēkabpils novads

Jēkabpils 2. vidusskola

Idejas saturs

Nepietiekams finansējums izglītībai: Dažos gadījumos izglītība tiek finansēta nepietiekami, kas var novest pie mācību materiālu trūkuma
Zemais skolotāju algas līmenis: Lielākajā daļā valst skolotāji saņem zemu atalgojumu, kas var novest pie kvalificētu kadru aizplūšanas no skolām un izglītības kvalitātes pasliktināšanās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Šauri fokusēta apmācība: Mūsdienu vispārizglītojošā skola ir orientēta uz zināšanu iegūšanu šaurā jomā, kas lielākoties nav saistīta ar reālo dzīvi un nepalīdz skolēniem attīstīt plašu redzesloku.

2.Vērtējumu sistēma: vērtējumu sistēma, kas tiek izmantota lielākajā daļā mūsdienu skolu, reizēm izdara spiedienu uz skolēniem un var noņemt mērķi un vēlmi mācīties.
3.Izglītības standartizācija: Izglītības standartizācijas sistēma nogalina skolēnu individualitāti un neļauj viņiem attīstīties atbilstoši viņu vajadzībām un interesēm.

4.Personalizētas pieejas trūkums: Mūsdienu skolas ne vienmēr ņem vērā skolēnu individuālās vajadzības un īpatnības, kas var novest pie nepietiekamas motivācijas un mācīšanās grūtībām.

5.Pedagogi vecumā bieži vien nespēj pielāgoties elektroniskajai dokumentu apritei, bet galvenais — viņi nesaprot Z. paaudzes vērtības. Tāpēc iet uz darbu, lai tikai “nostrādātu līdz pensijai”, un brīžiem atklāti izrāda savu neapmierinātību ar dzīvi. Un tādu skolotāju taču ir vairākums, un viņu pieeja noteikti ir mūsdienu izglītības trūkums.

6.Vāja ieinteresētība mācību rezultātos izpaužas gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem pedagogiem. Tā ir mūsdienu skolu izglītības sistēmas kopējā problēma Latvijā!

Pirmais, lai saņemtu pienācīgu atalgojumu, nākas ņemt vairāk stundu, audzināšana vadību un individuālāsnodarbības . Turklāt mācību kvalitāte atstāj vēlmi pēc labāka. Skolotājiem nav laika gatavoties stundām, liela slodze neizbēgami noved pie fiziskas un emocionālas izdegšanas.

Lai šo izlabot mēs piedavam
1.Atbalsta programmas - valsts vai vietējā līmenī izveidojiet atbalsta programmas, kas var palīdzēt mazajiem skolām, un citiem Izglītības iestādēm, kuriem ir grūtības nodrošināt mācības skolēniem
2.Investīcijas izpētē un attīstībā - valsts var ieguldīt izpētē un attīstībā, kas var palīdzēt uzņēmumiem izstrādāt jaunas idejas un produktus, kas var radīt jaunas darbavietas. Ar to skolēniem paradīsies motivācija studēt un sasniegt jaunus mērķus