Par zināšanu centru izveidi pie vispārējās izglītības iestādēm.
63BALSIS

Una Līce

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Franču licejs

Idejas saturs

Pasaules tirgus pieprasījumā priekšgalā izvirzās inženierzinātņu, tehnoloģiju un viedo specializāciju jomas. Tas iet kopsolī gan ar globālajiem dabas aizsardzības mērķiem, gan ar valstu konkurētspēju pasaules ekonomiskajā telpā. Kā Latvijai rīkoties, lai mūsu pozīcijas valstu sacensībā kļūst aizvien perspektīvākas? Mums jārada uzņēmīgi un gudri jaunieši, kas nodrošinās Latvijas valsts izaugsmi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Kā vienu no būtiskiem soļiem, kas veicami, lai rosinātu skolēnos interesi par dabaszinātņu jomām, izpratni par tehnoloģiju nozīmi un lomu jebkurā ikdienas situācijā, jau pamatskolas līmenī jābūt pieejamiem zināšanu un izpratni veicinošiem centriem. Pie vienas vispārējās izglītības iestādes pašvaldībā būtu jāveido zināšanu centri jeb inkubatori, kuros taptu ne tikai spējīgāki jaunieši kopumā, bet tajos varētu atrast arī izcilības. Šajos centros skolēni ar praktiskiem piemēriem varētu apgūt ķīmijas, fizikas, IT tehnoloģiju un citu specializāciju jomas. Tieši atsevišķi veidotā vai nodalītā no pamatmācību telpām centrā veiksmīgi zināšanas apgūs topošie ārsti, ķīmiķi, inženieri, IT tehnologi u.c. Tie būs sagatavotāki nākamajam mācību līmenim un ātrāk iekļausies darba tirgū, radot pievienoto vērtību. Zināšanu centrā jeb inkubatorā būs iespēja veikt dažādus eksperimentus, kā arī ar tehnoloģiju palīdzību izprast procesus. Piemēram, hologrammu veidā telpā tiek projicēta cilvēka iekšējo orgānu darbība, vai arī veidojot virtuālos eksperimentus tiek izprasti ķīmisko savienojumu darbības principi. Uz virtuālā trenažiera varēs sajust fizikas likumu darbību un novērot ģeoloģiskos procesus. Līdz ar to netiek nodarīts kaitējums, bet eksperimenta veidā tiek iegūtas zināšanas un, galvenais, izpratne par konkrētu jomu vai procesu.
Pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma Latvijā ir 43 pašvaldības. Tas nozīmē, ka zināšanu centri jeb inkubatori būtu jāveido pie 43 vispārējās izglītības skolām. Ņemot vērā, ka pašvaldības ir dažādas pēc izmēra, lielākajās pašvaldībās šādi zināšanu centri, iespējams, jāveido lielāki.
Būtisks jautājums iniciatīvas ieviešanai ir finansējums. Finansējuma apjoms precīzi nav nosakāms, bet tas varētu būt 100 – 150 miljonu euro apmērā. Tas ietvertu ne tikai būvniecību un aprīkošanu, bet arī pedagogu sagatavošanu darbam jaunizveidotajos zināšanu centros. Tāpat finansējumu varētu rast no ES fondu programmām.