Plašāka jauniešu jomas attīstība Rīgā un lielāka jauniešu iesaiste lēmumpieņemšanas procesos!
20BALSIS

Nikola Kleinberga

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 93. vidusskola

Idejas saturs

Lai gan pasaulei un Latvijai attīstoties, jaunieši kļūst arvien sadzirdētāki, tie nerereti tāpāt tiek atstāti aiz sarunu durvīm.
Vēlos, lai ikkatrs jaunietis gan Latvijas reģionos, gan Rīgā ir pietiekami zinošs par aktuālajiem procesiem sev apkārt, lai spētu ne tikai kritiski domāt, bet arī spēcīgi argumentēt un pārstāvēt ne tikai savu, bet arī citu jauiešu viedokli, veidojot patiesu demokrātiju!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pievienot papildteikuma daļu deklerācijas 1. punktā"...jāveicina jauniešu izpratne un rīcībspēja par to, tās vērtībām un principiem, un procesiem, uz kuriem balstīta starptautiskā kārtība;" pievienojot vārdus "rīcībspēja" un "un procesiem", tādā veidā akcentējot jauniešu reālās rīcības lēmumpieņemšanas procesos, ne tikai vārdus un iluzionisku piedalīšanos lēmumpieņemšanas procesos.