Elektroniskās balsošanas sistēma
48BALSIS

Elizabete Križanovska

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Elektroniskās balsošanas sistēmām ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām balsošanas sistēmām. E-balsošanas sistēma palīdzēs uzlabot demokrātisko procesu, nodrošinot, ka katra balss tiek saskaitīta precīzi, vienlaicīgi nodrošinot cilvēkiem ērtāku un ātrāku vēlēšanu procesu, kas potenciāli varētu palielināt cilvēku skaitu, kas iesaistās valsts pārvaldības procesā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ņemot vērā citu valstu veiksmīgo pieredzi e-balsošanas sistēmas ieviešanā, arī Latvijā tā būtu nepieciešama, lai palielinātu sabiedrības iesaisti vēlēšanu procesā.
Tuvākais piemērs ir meklējams Igaunijā, kur šādas sistēmas ieviešana ir ļāvusi sasniegt rekordlielu vēlētāju skaitu (vairāk kā 50% no pilsoņiem piedalījās vēlēšanās), palielināt balsu skaitīšanas precizitāti, samazināt vēlēšanu izmaksas, kas bija nepieciešamas resursiem, lai balsošana varētu notikt klātienē ( darba spēks, tehniskais nodrošinājums, kancelejas preces). E-balsošanas sistēmas izveide arī atbalsta Latvijas apņemšanos izmantot tehnoloģijas pilsoniskās līdzdalības uzlabošanai. Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, var prognozēt, ka e-balsošanas sistēmas ieviešana palielinātu vēlētāju skaitu arī Latvijā.

Galvenie uzdevumi deklarācijas projekta realizēšanai:
1. Izstrādāt drošu un lietotājam ērtu e-balsošanas sistēmu;
2. Palaist pilotprojektu sistēmas testēšanā, iesaistot pilsoņu līdzdalību reģiona mēroga lēmumu pieņemšanā.
3. Izveidot stingru tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu e-balsošanas sistēmas drošību

Uzskatu, ka, ņemot vērā Latvijas straujo attīstību tehnoloģiskajās jomās un globālās tendences, Latvijas iedzīvotāji ir gatavi šāda rakstura izmaiņām, kas ļautu tiem vieglāk iesaistīties savas valsts un nākotnes veidošanā, izsakot savu viedokli vēlēšanās.