Droša vide jauniešiem Latvijas skolās
2BALSIS

Paula Dirveika

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola"

Idejas saturs

Par drošu vidi jauniešiem Latvijas skolās, ļaut jauniešiem ar savām pieredzēm iesaistīties mobinga problēmas risināšanā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Jāveicina dažādu viedokļu izteikšana, uzklausīšana un pieņemšana.
2) Jāveicina pieejamāku un kvalitatīvāku psiholoģisko atbalstu jauniešiem skolās.
3) Jāveicina drošu un patīkamu vidi skolās.
4) Jāveicina jauniešos pašapziņa, nebaidīšanās pastāvēt par sevi.