Jāveicina un jāattīsta jaunsargu un zemessargu kustība jauniešu vidū
28BALSIS

Daniela Kornejeva

Latgales vēlēšanu apgabals

Preiļu novads

Aglonas vidusskola

Idejas saturs

Par izglītības nozīmi brīvības un valstiskās identitātes aizsargāšanā
Jauniešu Saeima nolemj, ka:
jāveicina un jāattīsta jaunsargu un zemessargu kustība, aicinot tajā iesaistīties pēc iespējas vairāk jauniešu, lai viņi apgūtu patriotismā balstītas mācības un pilnveidotu valsts aizsardzībai nepieciešamās prasmes un iemaņas, skolai jāsagatavo obligātajam dienestam.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jāveicina un jāattīsta jaunsargu un zemessargu kustība, aicinot tajā iesaistīties pēc iespējas vairāk jauniešu, lai viņi apgūtu patriotismā balstītas mācības un pilnveidotu valsts aizsardzībai nepieciešamās prasmes un iemaņas, skolai jāsagato jaunieši obligātajam dienestam.