Jāceļ skolotāju darba prestižs un atalgojums
10BALSIS

Adele Maija Vīgule

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Idejas saturs

Skolā ir jūtams, ka atsevišķos priekšmetos nav pieejami pietiekami daudz skolotāju, kas kvalitatīvi iemācītu mācību vielu. Daļa no šīs problēmas ir fakts, ka skolotājiem nav pietiekami augsts atalgojums, un, līdz ar to, nav cilvēku, kas grib apgūt šo profesiju. Lai nākamās paaudzes, kas veidos mūsu nāciju, būtu izglītotas visos priekšmetos, ir jāatalgo skolotāji ar konkurētspējīgu algu.