Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, izpratnes veicināšana un attīstīšana par vēlēšanām un demokrātiju.
52BALSIS

Undīne Marija Voino

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jēkabpils novads

Salas vidusskola

Idejas saturs

Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kur jebkurš valsts iedzīvotājs var paust savus uzskatus, teikt idejas un ierosinājumus. Tomēr daudziem jauniešiem nav pietiekamas izpratnes par vēlēšanām un demokrātiju, tādēļ ir jāveicina šo jēdzienu izpratne jauniešu vidū - jauniešu iesaiste politiskajās partijās, lēmumu pieņemšanā. Nākotne ir Latvijas jauniešu rokās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) pašvaldību vēlēšanās var piedalīties jaunieši, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu,

2) jaunieši, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu var iesaistīties pašvaldību vēlēšanu partijās, tādējādi viņi varēs izteikt savu redzējumu un ietekmēt novadā notiekošos procesus,

3) jārīko tikšanās, diskusijas un debates ar politiķiem un deputātiem, lai jaunieši varētu izteikt savas idejas, viņiem rastos motivācija piedalīties vēlēšanās,

4) katram vēlēšanu apgabalam ir jāizveido savs podkāsts, kur jaunieši politisko partiju deputātu kandidātiem uzdos jautājumus par partijas darbības mērķiem un citām interesējošām tēmām, tādējādi jaunieši labāk izprastu vēlēšanu nozīmi, saprastu, kura partija vairāk simpatizē un par to balsotu vēlēšanās,

5) vidusskolā ir nepieciešams atsevišķs mācību priekšmets politika un vēsture, kur jaunieši iegūtu zināšanas par latviešu vēstures un politikas pirmsākumiem, tādējādi tiktu labāk izprasti jēdzieni “modernā politika”, “pašvaldību vēlēšanas”, “Saeimas vēlēšanas”, “demokrātija” un “Eiropas Savienība”.