Stiprināt valsts iekšējo drošību, uzlabojot drošības dienestu darba apstākļus, palielinot atalgojumu.
139BALSIS

Eduards Liepiņš

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Mūzikas vidusskola

Idejas saturs

Mūsu drošības dienestu Valsts Policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts Robežsardzes darba apstākļi nav atbilstoši mūsdienu prasībām, telpas ir neremontētas, nolaistas, materiāli tehniskā bāze nepietiekoša, atalgojums zems. Gan VP gan VUGD trūkst darbinieki. Nodokļu un muitas policija tiek diskriminēta, jo vienīgajiem no drošības institūcijām nav izdienas pensijas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

''stiprinot valsts iekšējo drošību, ir jāveic pasākumi, kuri celtu Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Nodokļu un muitas policijas profesiju prestižu. Jānodrošina konkurētspējīgs atalgojums, cilvēkcienīgi darba apstākļi, jāparedz finansējums izglītības iestāžu izveidei un esošo atbalstam, lai apmācītu nozarei profesionālus, konkurētspējīgus speciālistus, samazinot darbinieku trūkumu nozarē. Jāizbeidz Nodokļu un muitas policijas darbinieku neattaisnotā diskriminācija un jānodrošina izdienas pensija, līdzvērtīgi pārējiem drošības struktūrās strādājošajiem.''