Par vides izglītību Latvijā! Vides un dabas aizsardzības mācība visās Latvijas skolās.
107BALSIS

Aleksis Ratenieks

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Kuldīgas novads

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Idejas saturs

Latvijas skolās par vides problēmu un aizsardzības tēmu tiek runāts maz. Tā tas nedrīkst turpināties, jo šī tēma skars mūs visus nākotnē, bez izņēmumiem! Mūsu valsts nākotnei un attīstībai ir svarīgi, lai jaunieši būtu izlgītoti par šo tēmu. Tāpēc ierosinu ieviest vides un dabas aizsardzības mācību visās Latvijas skolās (4-8 mācību stundas mēnesī) no 1. līdz pat 11. klasei.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izteikt deklarāciju šādā redakcijā:
"Deklarācija par videi draudzīgu un sociāli atbildīgu Latviju.
Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1) jānodrošina visiem Latvijas jauniešiem izglītība, kas dotu viņiem vajadzīgās prasmes un zināšanas "ekoloģiskajai pārejai" un klimata, dabas daudzveidības krīzei, ieviešot, obligātu mācību priekšmetu - vides un dabas aizsardzības mācību.
2) jāveicina jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar izglītību un grozījumiem likumā, kas dotu jauniešiem vēlēšanas tiesības no 16 gadu vecuma.
3) jāveido pilsētvide, kas ir cilvēkiem un dabai draudzīgāka, padarot to, gājējiem un velosipēdiem draudzīgāku, zaļāku un ar labāku sabiedrisko transportu, mazāku privāto automobiļu satiksmi, lai cilvēkiem būtu lielāka vēlme dzīvot Latvijā un tās pilsētās.
4) jāveicina valsts energoneatkarība ar videi draudzīgiem risinājumiem - saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, ģeotermālo enerģiju un atomenerģiju.
5) jāsniedz papildus finansējums un investīcijas videi draudzīgo inovāciju un tehnoloģiju jomā, lai Latvija būtu aktīvi iesaistīta 21. gs. klimata krīzes risināšanā.
6) jāattīsta jauniešos kritiskā domāšana un to spēja argumentēt, kas palīdzētu pieņemt pārdomātus lēmumus un aizstāvēt savu viedokli."


Saite uz prezentāciju