Obligāts Latvijas un pasaules vēstures eksāmens pamatizglītības un vidējās izglītibas programmā.
53BALSIS

Sandis Mesters

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzeknes novads

Idejas saturs

Vēstures zināšana ir nepieciešama nacionālās identitātes stiprināšani, tā attīsta mūsu kritisko domāšanu par dažādiem notikumiem. Tā ir pamats visām 3 vērtībām - demokrātijia, neatkarībai un brīvībai. Zinot vēsturiskos notikumus / procesus, mēs varam virzīties uz priekšu! Jaunieši, bērni ir mūsu valsts vērtība, un spēcīgas valsts pamata atslēga ir tauta, kas pārzina savas valsts vēsturi!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarāciju papildināt ar šādu punktu:
- Pamatizglītības un vidējās izglītības programmā, skolēniem obligāti jākārto eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē.
Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9.klases skolēniem obligāti jākārto četri centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (angļu, franču, vācu), Latvijas un pasaules vēsturē.
Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, 12.klases skolēniem, neatkarīgi no izvēlētā mācību kursa, jākārto arī centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē.